CBTT về thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 1/7/2017

Vui lòng nhấn vào đường link sau để đọc nội dung văn bản:

Thay đổi người công bố thông tin.pdf

Trân trọng!

Bài viết liên quan

Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018

Xin mời quý vị nhấn vào đường link sau để xem tài liệu : /Data/upload/files/scan0029.pdf...

Công bố thông tin về thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

Xin mời nhấn Link sau để xem tài liệu: /Data/upload/files/Thay doi nhan su ban TGD...

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Cong bo thong tin...

Báo cáo thường niên năm 2017 (đã đính chính lại theo CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018)

Vui lòng nhấn link sau để xem tài liệu 1. Công văn đính chính...