Tin nội bộ

Cây đậu tương với vùng núi phía Bắc

16/01/2019

Cần nhân rộng diện tích TS Trần Văn Khởi – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, đậu tương là cây thực phẩm quan trọng cơ cấu cây trồng nông nghiệp nước ta, đặc biệt...

Chi tiết