• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Sơ đồ tổ chức

  Sơ đồ tổ chức:

   

  Các thành viên Hội đồng quản trị:

   

  STT                  Tên thành viên           Chức vụ  
  1 Bà Nguyễn Thị Thanh Minh Chủ tịch HĐQT  
  2 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên HĐQT  
  3 Ông Nguyễn Ngọc Thạch Thành viên HĐQT  
  4 Ông Hoàng Văn Tại Thành viên HĐQT  
  5 Ông Chu Văn Thước Thành viên HĐQT  
  6 Bà Bùi Thị Thanh Giang Thành viên HĐQT  
  7 Ông Phạm Quang Trung Thành viên HĐQT  

   

  Ban điều hành:

   

  STT

               Họ và Tên

          Chức   vụ

  1

  Ông Hoàng Văn Tại

  Tổng Giám đốc

  2

  Ông Chu Văn Thước

  Phó tổng Giám đốc

  3

  Bà Bùi Thị Thanh Giang

  Phó tổng Giám đốc

  4

  Ông Phạm Quang Trung

  Phó tổng Giám đốc

   

  Các trưởng phòng

   

  STT

       Họ và Tên

          Chức  vụ

  1

  Bà Trương Thị Minh Chính

  Trưởng phòng TCHC

  2

  Ông Nguyễn Văn Nam

  Trưởng phòng Kinh tế

  3

  Ông Văn Hồng Sơn

  Trưởng phòng Kỹ thuật

  4

  Ông Chu Văn Thước

  Trưởng phòng ĐTXDCB

  5

  Bà Nguyễn Thị Hiền

  Kế toán trưởng

   

  ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

  1. Phân xưởng Nguyên liệu:

  Quyền Quản đốc: Ông Nguyễn Như Giang

   

  2. Phân xưởng Lò cao:

  Quản đốc: Ông Nguyễn huy Tập

   

  3. Phân xưởng Sấy nghiền:

  Quản đốc: Ông Nguyễn Quốc Quân

   

  4. Phân xưởng Cơ điện:

  Quản đốc: Ông Lê Đức Tấn

   

  5. Chi nhánh Công ty tại Thái Bình:

  Trưởng đại diện chi nhánh: Ông Chu văn Thước