• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Báo cáo tài chính
  Công bố thông tin v/v: Giải trình số liệu thay đổi thông tin trên BCTC năm 2017 đã được kiểm toán
  Công bố thông tin v/v: Giải trình số liệu thay đổi thông tin trên BCTC năm 2017 đã được kiểm toán
  Công bố thông tin v/v: Giải trình Số liệu tại BCTC năm 2017 đã được kiểm toán
  Công bố thông tin v/v: Số liệu tại BCTC năm 2017 đã được kiểm toán có sự điều chỉnh so với số liệu tại BCTC của đơn vị đã được công bố ngày 20/01/2018
  Công bố thông tin v/v: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
  Công bố thông tin v/v: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
  Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 và cả năm 2017 biến động so với quý 4/2016 và năm 2016
  Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 và cả năm 2017 biến động so với quý 4/2016 và năm 2016
  Báo cáo tài chính quý 4/2017 và cả năm 2017
  Báo cáo tài chính quý 4/2017 và cả năm 2017
  Công bố thông tin về kết quả kiểm toán BCTC năm 2016 của Kiểm toán NN
  V/v: Công bô Thông tin về kết quả kiểm toán BCTC năm 2016 của Kiểm toán NN