• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Báo cáo tài chính
  Công bố thông tin v/v: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
  Công bố thông tin v/v: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
  Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 và cả năm 2017 biến động so với quý 4/2016 và năm 2016
  Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 và cả năm 2017 biến động so với quý 4/2016 và năm 2016
  Báo cáo tài chính quý 4/2017 và cả năm 2017
  Báo cáo tài chính quý 4/2017 và cả năm 2017
  Công bố thông tin về kết quả kiểm toán BCTC năm 2016 của Kiểm toán NN
  V/v: Công bô Thông tin về kết quả kiểm toán BCTC năm 2016 của Kiểm toán NN
  Công bố thông tin giải trình công bố chậm thông tin ký hơp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  giải trình công bố chậm thông tin ký hơp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  Công bố thông tin về Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017