• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Báo cáo tài chính
  Công bố thông tin giải trình công bố chậm thông tin ký hơp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  giải trình công bố chậm thông tin ký hơp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  Công bố thông tin về Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017
  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và 9 tháng năm 2017
  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và 9 tháng năm 2017
  Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được kiểm toán)
  Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (đã được kiểm toán)
  Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2017
  Báo cáo tài chính quý 2/2017