• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Tài liệu Đại hội cổ đông
  Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ xung lần 2)
  Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ xung lần 2)
  Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ sung)
  Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (bổ sung)
  Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  Công bố thông tin v/v Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  Công bố thông tin v/v Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2017
  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 25/04/2017, tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội)
  Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 25/4/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội)