• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  Đăng ngày: 14/04/2016 06:06:36
  Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

  Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được tiến hành vào lúc 8h00 ngày 25/4/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày. 

  Vui lòng nhấn đường link sau để nhận thông báo và đọc các tài liệu liên quan đến nội dung và chương trình cuộc họp:

  Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.pdf

  1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán.pdf

  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.pdf

  3. Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.pdf

  4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.pdf

  5. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.pdf

  6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.pdf

  7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016.pdf

  8. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016.pdf

  9. Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.pdf

  10. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh một số nội dung của dự án xây dựng nhà máy mới tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.pdf

  11. Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ Công ty.pdf

  Trân trọng!

   

  Tin liên quan