• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  Thông tin khác
  Công bố thông tin bổ xung về giao dịch với người có liên quan
  Công bố thông tin bổ xung về giao dịch với người có liên quan
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu (nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017)
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu (nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017)
  Công bố thông tin về việc Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền
  Công bố thông tin về việc Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 cho các cổ đông bằng tiền
  Công bố thông tin về giao dịch với bên liên quan
  Theo công văn số 757/CV-PLVĐ ngày 22/9/2017
  Ủy quyền thực hiện chức năng Trưởng ban kiểm soát
  Ủy quyền thực hiện chức năng Trưởng ban kiểm soát trong thời gian trưởng ban nghỉ chế độ
  Thông báo Chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông
  Chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông