• công ty thiết kế web | thiet ke web | laptop lenovo | ve may bay | laptop dell gia re | laptop hp gia re| khoa hoc seo, máy hàn tig, máy hàn điện
 • Liên kết Website
  BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )
  Đăng ngày: 16/05/2018 11:44:32
  BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (đã đính chính )

  Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu

  1. CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018 về đính chính thông tin đã công bố: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo(1).pdf

  2. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại (phần 1) từ trang 01 - trang 30 : /Data/upload/files/Bien ban DHDCD thuong nien (Phan I - Tu trang 01 den trang 30).pdf

  3. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại (phần 2) từ trang 31 - trang 52: /Data/upload/files/Bien ban DHDCD thuong nien 2018 ( Phan II) tư trang 31 den trang 52.pdf

  4. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã đính chính lại: /Data/upload/files/Nghi quyet DHDCD thuong nien 2018 (ban da dinh chinh).pdf

  Trân trọng cảm ơn !