Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ( ngày 3 tháng 5 năm 2019 )

Hà Nội , ngày 03 tháng 05 năm 2019 

 

Kính gửi : Quý Khách Hàng

Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn Điển do Công ty chúng tôi sản xuất , cụ thể như sau :

Giá được tính theo thời điểm , hiện tại , giá bán trên phương tiện vận chuyển của Quý khách hàng tại kho của Công ty cổ phân Phân Lân nung chảy Văn Điển ( ở đường Phan Trọng Tuệ , xã Tam Hiệp , huyện Thanh Trì , thành phố Hà Nội ) là :

STT Tên Sản Phẩm  Giá bán (đ/tấn)
1 Phân lân nung chảy ; Phân lân Supe – Tecmo 3.200.000
2 Phân lân nung chảy dạng hạt 3.170.000
3 NPK 5.10.3 ; 5.12.3 dạng trộn 4.650.000
4 NPK 5.10.3 ; 5.12.3 dạng viên 4.800.000
5 NPK 6.11.3 ; 6.12.3 bón lót lúa dạng trộn 4.650.000
6 NPK 4.9.5 bón lót ngô dạng viên 4.950.000
7 NPK 10.7.3 dạng viên 5.500.000
8 NPK 8.8.4 dạng viên 5.450.000
9 NPK 9.7.4 dạng viên 5.400.000
10 NPK 10.5.5 dạng trộn 5.450.000
11 NPK 5.10.6 bón cho sắn dạng trộn 5.050.000
12 NPK 6.12.5 bón lót mía , dạng trộn 5.000.000
13 NPK 6.12.5 bón lót mía , dạng viên 5.300.000
14 NPK 4.12.7 dạng trộn 4.950.000
15 NPK 10.10.5 ; 10.12.5 dạng trộn  6.100.000
16 NPK 10.10.5 dạng viên 6.500.000
17 NPK 10.5.12 ; 10.8.12 dạng trộn 6.600.000
18 NPK 12.5.10 dạng viên ; 12.5.10 dạng trộn 6.700.000
19 NPK 13.3.10 dạng viên 6.500.000
20 NPK 13.3.13 dạng viên 6.600.000
21 NPK 14.6.8 dạng viên 7.000.000
22 NPK 14.8.7 bón thúc ngô dạng trộn 6.600.000
23 NPK 8.6.4 bón chè dạng trộn 5.500.000
24 NPK 16.8.4 bón chè dạng trộn 7.000.000
25 NPK 16.8.8 bón chè dạng trộn 7.150.000
26 NPK 12.6.12 (2.1.2) bón chè dạng trộn 6.400.000
27 NPK 22.5.11 (4.1.2) bón chè dạng trộn 8.400.000
28 NPK 20.5.5 dạng trộn 7.100.000
29 NPK 12.8.12 dạng trộn 6.850.000
30 NPK 12.8.12 dạng viên 7.350.000
31 NPK 12.7.20 dạng viên 10.000.000
32 NPK 16.5.17 thúc lúc dạng trộn 8.450.000
33 NPK 16.6.16 dạng trộn 8.100.000
34 NPK 16.16.8 dạng trộn 8.750.000
35 NPK 12.12.12 dạng trộn 7.200.000
36 NPK 20.3.20 dạng trộn 8.900.000
37 NPK 15.5.20 dạng trộn 8.400.000
38 NPK 12.12.17 dạng viên 10.100.000

 

* Khi giá thành thay đổi Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển sẽ thông báo tới Quý khách hàng được biết .

2 . Giá bán tại các địa điểm khác : Quý khách hàng liên hệ với các đại lí bán sản phẩm phân bón Văn Điển tại khu vực hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Kế Hoạch Thị Trường của Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển , theo số điện thoại sau :

– Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng KHTT ; ĐT : 0913.018.270 .

– Ông Hoàng Văn Nghĩa – Phó phòng KHTT ; ĐT : 0902.098.985 .

– Ông Đặng Hải Nam – Phó phòng KHTT ; ĐT : 0916.637.334.

 

                                                                                                                                            Xin trân trọng cám ơn ! 

Bài viết liên quan

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Nghị Quyết Số 12

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghị...

Phân bón nào đủ sức “bám trụ” nuôi cây ở đất sườn đồi dốc?

“Phân bón Văn Điển từ lâu đã là một thương hiệu uy tín, có...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm & cả năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC...