Báo Cáo Công Tác Đảng Bộ

 

I . Tổ chức Đảng bộ Công ty :

– Năm thành lập : Tháng 5/1960

– Kỳ Đại hội lần thứ nhất : Tháng 5/1960

– Kỳ Đại hội lần này : Đại hội Đảng bộ lần thứ 29 ; Nhiệm kỳ 2015-2020

– Tổng số đảng viên hiện này : 134 đồn chí , trong đó ;

+ Đảng viên chính thức :119 đồng chí

+ Đảng viên dự bị : 15 đồng chí

+ Đảng viên là nam giới : 111 đồng chí

+ Đảng viên nữ là nữ giới : 23 đồng chí .

– Ban chấp hành Đảng bộ hiện nay ; nhiệm kỳ 2015-2020 :

+ Số lượng : 5 đồng chí

+ Trình độ đại học : 5/5/ đồng chí = 100%

– Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công Ty : 9 chi bộ ; cụ thể :

TT  Tên Chi Bộ Bí thư chi bộ
1 Chi bộ Tổ chức nhân sự Đ/c Lê Đức Tấn
2 Chi bộ phòng Kế hoạch thị trường-Tài chính kế toán Nguyễn Văn Nam
3 Chi bộ phòng Vật tư-Tổng hợp Trịnh Việt Cường
4 Chi bộ phòng Kỹ thuật Trần Quốc Tiến
5 Chi bộ phòng Đầu tư Xây dựng , Ban QLDA Võ Anh Tuấn
6 Chi bộ phân xưởng nguyên liệu Nguyễn Như Giang
7 Chi bộ phân xưởng Lò Cao Nguyễn Huy Tập
8 Chi bộ phân xưởng Sấy Nghiền Nguyễn Quốc Quân
9 Chi bộ phân xưởng Cơ Điện Lê Văn Hưng (Phó BT phụ trách)

 

– Đảng bộ cấp trên quản lý

+ Trực thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì : 1960-1996

+ Trực thuộc Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội : 1997-Hiện nay

II Trực thuộc Đảng ủy Công ty các thời kỳ :

  1. Đồng chí Trần Đức Hòa : 1960-1968

2. Đồng chí Vũ Văn Tuệ : 1969-2009

3. Đồng chí Trần Kiểm : 1979-1980

4. Đồng chí Nguyễn Văn Khích : 1981-1985.

5. Đồng chí Bùi Ngọc Uẩn : 1985-1990

6. Đồng chí Đặng Văn Nguyên : 1990-1994

7. Đồng chí Nguyễn Văn Việt : 1995-2002

8. Đồng chí Bùi Quang Lanh : 2003-2009

9. Đồng chí Hoàng Văn Tại : 2010-2018

10. Đồng chí Văn Hồng Sơn : Từ tháng 4/2019 đến nay

III. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty hiện nay :

TT  Họ và tên Năm sinh Chuyên môn Chức vụ chính quyền  Chức vụ Đảng
1 Văn Hồng Sơn 14/08/1965 Kỹ sư cơ khí Tổng giám đốc Bí thư Đảng ủy
2 Phạm Quang Trung 30/11/1966 Ký sư cơ khí Phó Tổng giám đốc Phó bí thư Đảng Ủy
3 Nguyễn Văn Nam 20/04/1964 Cử nhân kinh tế Trưởng phòng Kế hoạch – Thị Trường Đảng ủy viên
4 Lê Đức Tấn 2/9/1960 Kỹ sư cơ khí Phó phòng Tổ chức-Nhân sự Đảng ủy viên
5 Nguyễn Huy Tập 8/1/1968 Ký sư Kinh tế hóa chất Quản đốc Phân xưởng Lò Cao Đảng ủy viên

 

IV . Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy :

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn Chức vụ
1 Phạm Quang Trung 30/11/1966 Kỹ sư Cơ khí Chủ nhiệm UBKT
2 Phùng Phương Dung 05/11/1974 Cử nhân Kinh tế Ủy viên

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Báo cáo quản trị năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo...