Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo tài chính 31-12-2018 ! 

– Trân trọn cám ơn !

Bài viết liên quan

Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ngày 24 tháng 10 năm 2019 

Hà Nội , ngày 24 tháng 10 năm 2019    Kính gửi : Quý...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 10 , THÁNG 11

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Báo cáo tài chính 9 tháng 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao...

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo...