Báo cáo tài chính quý 1/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính quý 1-2020

– Trân trọng cám ơn ! 

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Công...

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Công bố biên bản thanh tra thuế năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bien...

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và cả năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...