Cải Tiến Và Thay Đổi Bao Bì Mẫu Mã Sản Phẩm

Để phù hợp với xu thế, cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm ngày càng bền, đẹp, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin thông báo từ tháng 1 năm 2022, Công ty sẽ đưa vỏ bao phân lân Văn Điển theo mẫu mới vào sản xuất và lưu thông trên thị trường , thời gian đầu trên thị trường sẽ cùng lúc có 2 loại vỏ bao phân lân Văn Điển (loại đang sử dụng và loại mới) nhưng chất lượng không thay đổi và đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn đã công bố. Trân trọng.

Kính Gửi : Quí Khách Hàng

 

 

Bài viết liên quan

Báo cáo tài chính quý 4 & cả năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...

Công bố thông tin về việc kí hợp đồng với người liên quan trong năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...

CV đến số 1571 Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CVen...