Chăm Bón Cây Ăn Quả

Phân bón Văn Điển cho cam Cao Phong

16/01/2019

Thành quả có được ngày hôm nay, ngoài việc lựa chọn được giống cam thích hợp thì quy trình canh tác, bón phân hợp lý góp phần rất lớn trong việc tạo ra thương hiệu cam Cao Phong. ĐẤT...

Chi tiết

Dùng phân bón Văn Điển cho cam, mía và sắn

16/01/2019

Đất nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình chủ yếu là đất đồi dốc, đất chua, qua nhiều năm dùng phân bón Văn Điển canh tác với cây trồng chủ lực (cam, mía, sắn), đã cho những kết quả khả...

Chi tiết

1 4 5 6