Chăm Bón Cây Ăn Quả

Dùng phân bón Văn Điển cho cam, mía và sắn

16/01/2019

Đất nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình chủ yếu là đất đồi dốc, đất chua, qua nhiều năm dùng phân bón Văn Điển canh tác với cây trồng chủ lực (cam, mía, sắn), đã cho những kết quả khả...

Chi tiết

1 5 6 7