CBTT số 202 Bổ sung tài liệu phục vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 202 vv Bổ sung tài liêu phục vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

– Trân trọng cám ơn !

 

 

Bài viết liên quan

CV so 247 Công bố thông tin Chào mua cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Cv...

Công văn số 246 CBTT Diễn giả tình trạng kiểm toán bị kiểm soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv...

Thư mời vận chuyển 250 tấn phân bón đi cảng Penang, Malaysia

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thư...

Điều lệ công ty năm 2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Điều...