Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và cả năm 2018

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Cong bo thong tin ky hop dong kiem toan BCTC 6 thang va nam 2018.pdf

Trân trọng cảm ơn !

Bài viết liên quan

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo Cáo Công Tác Đảng Bộ

  I . Tổ chức Đảng bộ Công ty : – Năm thành lập...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 7)

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Giay...

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 5 , THÁNG 6

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 3....