Công bố thông tin về kết luận của KTNN

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve ket luan KTNN

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Công bố thông tin BCTC quý 3 và 9 tháng 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 10 năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông...

Thông báo đấu giá tài sản

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Quyết...

Thông báo số 315 lựa chọn đơn vị đấu thầu tài sản

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông...