Công ty Cổ Phần Phân Lân nung chảy Văn Điển tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  • Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển diễn ra vào hồi 08 giờ ngày 23/04/2019

 

                            Toàn cảnh đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Phân Lân Nung Chảy Văn Điển năm 2019

 

  • Đại hội đã bầu bổ sung thay thế ba thành viên Hội Đồng Quản Trị và hai thành viên ban kiểm soát .

1. Hội đồng quản trị :

– Ông Khúc Ngọc Giảng : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

– Ông Văn Hồng Sơn : Thành viên Hội Đồng Quản Trị ( Bổ sung thay thế bà Nguyễn Thu Hằng )

– Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên : Thành viên Hội Đồng Quản Trị ( Bổ sung thay bà Nguyễn Thị Mai )

– Ông Nguyễn Ngọc Thạch :  Thành viên Hội Đồng Quản Trị

– Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên Hội Đồng Quản Trị ( Bổ sung thay bà Cấn Thị Thu Hà )

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị

2. Ban Kiểm Soát : 

– Bà Cấn Thị Thu Hà : Trưởng Ban Kiểm Soát ( Thay bà Nguyễn Hồng Hải )

– Bà Phạm Thị Quý : Kiểm Soát Viên ( Thay ông Hồ Sỹ Tiến )

– Ông Trần Quốc Cương : Kiểm Soát Viên

Các thành viên Ban Kiểm Soát

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng với các thành viên Ban Kiểm Soát

Bài viết liên quan

Người trồng lúa Hoà Bình “thích nhất là NPK Văn Điển chuyên dùng”

Hà Nội , ngày 16 tháng 07 năm 2019   “Xã Do Nhân có...

Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển tuyển dụng 42 lao động

Hà Nội , ngày 14 tháng 07 năm 2019 Công ty Cổ phần Phân...

Kỹ thuật bón phân cho cây điều

Hà Nội , ngày 14 tháng 07 năm 2019    Cây điều còn có...

Khoa học công nghệ: Chìa khóa phát triển của VADFCO

Hà Nội , ngày 13 tháng 07 năm 2019      Nhờ liên tục...