Giới thiệu về tổ chức công đoàn Công ty Cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển

– Công đoàn Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển được thành lập vào tháng 02 năm 1960 .

– Kỳ Đại hội thứ nhất : Tháng 02 năm 1960 . 

– Kỳ Đại hội này : Đại hội lần thứ 27 , nhiệm kỳ 2017-2022 . 

I.Công Đoàn Công Ty Qua Các Thời Kỳ : 

– Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty qua các thời kỳ . 

+ Đồng chí : Nguyễn Tiến Nhị                         – Thời kỳ 1959-1960

+ Đồng chí : Vũ Tuệ                                        – Thời kỳ 1960-1969

+ Đồng chí : Võ Trọng Nghi                            – Thời kỳ 1969-1975

+ Đồng chí : Nguyễn Văn Sơn                       – Thời kỳ  1975-1979

+ Đồng chí : Nguyễn Văn Khích                     – Thời kỳ 1979-1981

+ Đồng chí : Bùi Ngọc Uẩn                             – Thời kỳ 1981-1985

+ Đồng chí : Trịnh Kim Đê                              – Thời kỳ 1985-1993

+ Đồng chí : Phạm Thị Mão                           – Thời kỳ 1994-1995

+ Đồng chí : Đặng Quang Nguyên                 – Thời kỳ 1995-2010

+ Đồng chí : Phùng Văn Huống                     – Thời kỳ 2010-06/2012

+ Đồng chí : Lê Đức Tấn                                – Từ tháng 07/2012 đế nay 

II. Cơ Cấu Tổ Chức Công Đoàn Hiện Nay : 

– Chủ tịch : Lê Đức Tấn                                    Điện thoại :  0912.677.533

– Phó chủ tịch : Phùng Phương Dung              Điện thoại :  090.449.4733

– Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Lê Văn Hưng     Điện thoại : 098.332.9252

– Công đoàn Công ty có 10 Công đoàn bộ phận , 28 Tổ Công Đoàn , có trên 400 nhân viên . 

1. BCH Công Đoàn Công Ty gồm 13 đồng chí ( khuyết 1) , danh sách : 

TT HỌ VÀ TÊN  ĐƠN VỊ , CHỨC DANH 
1 Lê Đức Tấn  Kỹ sư , Phó Phòng , Tổ chức nhân sự .Chủ tịch Công Đoàn
2 Phùng Phương Dung  Cử nhân , Cán bộ phòng TNNS , UVTV-Phó Chủ Tịch , TB nữ công 
3 Nguyễn Văn Nam  Cử nhân , Trưởng Phòng  Kế hoạch thị trường ; UVTV-TB tuyên truyền – đào tạo 
4 Lê Văn Hưng  Tổ trưởng Cơ khí chế tạo – PXCĐ ; UV-BCH , Chủ nhiệm UBKT 
5 Nguyễn Hữu Hiếu  Cán bộ phòng Vật tư tổng hợp ; UV-BCH
6 Vũ Thị Kim Oanh  Cán bộ phòng Tài chính Kế Toán ; UV- BCH , Phụ trách tài chính công đoàn
7 Nghiêm Đức Toản Kỹ sư , Phó Phòng Kỹ thuật ; UV-BCH , phụ trách An toàn-Vệ Sinh LĐ , KHKT 
8 Đặng Tuấn Ngọc  Kỹ sư , Cán bộ phòng Kỹ Thuật , UV-BCH
9 Phùng Tiến Thanh Nhân viên phòng TCNS ; UV-BCH , Trưởng ban VH-VN-TDTT
10 Nguyễn Quốc Thịnh  Tổ trưởng nghiền lân Hệ 1 , PX Sấy Nghiền ; UV-BCH
11 Đỗ Văn Bạo Đốc công PX Nguyên Liệu ; UV-BCH
 12 Hà Hồng Quang Tổ trưởng Tổ phục vụ – PXLC ; UV-BCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Công đoàn bộ phận :

 

TT  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BP GHI CHÚ
1 Công đoàn phòng Kế Hoạch Thị Trường  Lê Kim Đĩnh  Cử nhân KT
2 Công đoàn phòng Vật Tư Tổng Hợp  Nguyễn Hữu Hiếu  Trung cấp TK
3 Công đoàn phòng Kỹ Thuật  Nghiêm Đức Toản Kỹ sư Thủy Lợi
4 Công đoàn phòng Đầu Tư Xây Dựng – Dự Án Bùi Lê Anh Tú Kỹ sư Xây Dựng
5 Công đoàn phòng Tổ Chức Nhân Sự Phùng Phương Dung  Cử nhân Quản Trị – Kinh Doanh
6 Công đoàn phòng Tài Chính Kế Toán Nguyễn Thùy Dương Cử nhân KT
7 Công đoàn Phân Xưởng Nguyên Liệu Đỗ Văn Bạo CNKT
8 Công đoàn Phân Xưởng Lò Cao Hà Hồng Quang CNKT
9 Công đoàn Phân Xưởng Sấy Nghiền  Nguyễn Quốc Thịnh CNKT
10  Công đoàn Phân Xưởng Cơ Điện Lê Văn Hưng CNKT

 

3 . Các ban chuyên đề của Công Đoàn : 05

– Ban Tuyên truyền – Tổ chức – Đào tạo

– Ban Văn Hóa – Văn nghệ – Thể dục – Thể thao 

– Ban An toàn – Vệ sinh lao động 

– Ban Tập hợp ý tưởng sáng tạo – Khoa học – Kỹ Thuật

– Ban Nữ công 

* Công đoàn Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển là Công đoàn cơ sở , chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty ; sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt  Nam và sự chỉ đạo phối hợp của Liên đoàn Lao động Huyện Thanh Trì , Hà Nội .       

 

                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Phân lân Nung chảy Văn Điển: Gần 7 tỉ đồng thưởng Tết cho người lao động

    Đây là hoạt động thường niên của Tập đoàn Công nghiệp Hóa...