Hồ sơ yêu cầu cung cấp phân superphosphat giàu , P2O5 ≥ 22%

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ sơ cung cấp Supephosphat

– Trân trọng cám ơn !  

Bài viết liên quan

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :CV...

Thư mời báo giá đặt may 2000 chiếc áo T-Shirt in lô gô công ty

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thư...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp vật tư Babit B83

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Hồ...