Hồ sơ yêu cầu cung cấp quặng, xi măng

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :

+ Hồ sơ cung cấp quặng sa thạch năm 2021 : Hồ sơ ueey cầu cung cấp Sa thạch năm 2021

+ Hồ sơ cung cấp xi măng năm 2021 : Hồ sơ yêu cầu cung cấp xi măng năm 2021

+ Hồ sơ cung cấp quặng Secpentin năm 2021 : Hồ sơ yêu cầu Cung cấp quặng Secpentin năm 2021

 

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Thư báo giá vận chuyển lô hàng sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia đợt 2

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thư-báo-gia ; Thư...

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 & năm 2020 (trước kiểm toán ĐL)

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

Thư mời báo giá vận chuyển sản phẩm xuất khẩu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : thư...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp Suppe lân và đất mùn năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :...