Hồ sơ yêu cầu thuê kho chứa và vận chuyển năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :

+ Hồ sơ cung cấp dịch vụ cho thuê kho chứa năm 2021 : Hồ sơ yêu cầu cung cấp DV thuê kho chứa 2021

+ Hồ sơ cung cấp dịch vụ vận chuyển năm 2021 : Hồ sơ yêu cầu cung cấp DV vận chuyển 2021

– Trân trọng cám ơn ! 

Bài viết liên quan

Thư báo giá vận chuyển lô hàng sản phẩm Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia đợt 2

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thư-báo-gia ; Thư...

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 & năm 2020 (trước kiểm toán ĐL)

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

Thư mời báo giá vận chuyển sản phẩm xuất khẩu

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : thư...

Hồ sơ yêu cầu cung cấp Suppe lân và đất mùn năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :...