Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019 

– Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Công bố thông tin BCTC quý 3 và 9 tháng 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao...

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 10 năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông...

Thông báo số 315 lựa chọn đơn vị đấu thầu tài sản

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông...

Công bố thông tin về BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BCTC...