Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019 

– Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Nếu “biết nói năng”, cây cà phê Tây Nguyên sẽ nói điều gì?

Hà Nội , ngày 1 tháng 10 năm 2019     Nếu những ly...

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo...

Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển tại Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Bao...

Báo cáo tài chính quý 2 & 6 tháng 2019

– Mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số...