Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 bằng tiền

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tam ung co tuc bang tien nam 2019 lan 1

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân đi Ulsan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư...

Công bố thông tin về ký hợp đồng với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công...

Thông báo vv phòng chống dịch covid-19

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Báo cáo quản trị năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo...