Bao-bi-san-pham-phan-da-yeu-to-NPK-13-3-10-Lua-2-cua-Cong-ty-co-phan-phan-lan-nung-chay-Van-Dien.-Anh-tu-lieu