PHÂN ĐA YẾU TỐ NPK 12.5.10 BÓN THÚC CHO NHIỀU LOẠI CÂY (DẠNG VIÊN)

I . Đặc điểm – Dạng viên, kích thước từ 2÷4 mm, tỷ trọng 1,0 Kg/dm3. –  Không mùi, màu xám – Là phân hỗn hợp dạng viên, được tạo thành từ  các loại phân chính: Đạm u rê: CO(NH2)2 chứa 46% N, đạm Sun phát a môn công thức  (NH4)2SO4: gồm Ni tơ và … Đọc tiếp PHÂN ĐA YẾU TỐ NPK 12.5.10 BÓN THÚC CHO NHIỀU LOẠI CÂY (DẠNG VIÊN)