PHÂN ĐYT NPK 12.8.12 ( dạng viên)

I. ĐẶC ĐIỂM Hình dạng, màu sắc: – Tinh thể rắn. – Dạng viên, tỷ trọng …Kg/dm3. –  Không mùi; Màu : xám Hình dạng vỏ bao: – Sản phảm được đóng gói trong bao dệt nhựa PP hoặc BOPP bên trong có một lớp bao PE: 25kg, 50kg tùy theo yêu cầu của khách hàng.  … Đọc tiếp PHÂN ĐYT NPK 12.8.12 ( dạng viên)