Thông báo đấu giá tài sản

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Quyết định phê duyệt kết quả tổ chức đấu giá  ; Thông báo đấu giá tài sản 

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Thông báo số 315 lựa chọn đơn vị đấu thầu tài sản

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông...

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Công bố biên bản thanh tra thuế năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bien...

Công bố thông tin về việc hồ sơ tạm ứng cổ tức năm 2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho...