THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 10 , THÁNG 11

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo tuyển lao động tháng 10 , tháng 11 năm 2019

– Trân trọng cám ơn ! 

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 3 , tháng 4

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :...

Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo...

Giải pháp “bón phân thông minh” của nông dân Thủ đô

“Gia đình tôi canh tác 1,5ha lúa, hơn chục năm nay hoàn toàn dùng...

Công bố ngày cuối cùng thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...