VADFCO phấn đấu mỗi năm có 10-15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào SXKD

    Sáng 30/6/2020 Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy văn Điển đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại Hội nghị có Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Phú Cường.

Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Phú Cường phát biểu chị đạo tại Hội nghị

    5 năm qua, trước những khó khăn về biến động giá cả phân bón thế giới; giá nông sản trong nước giảm; thời tiết diễn biến bất thường; các loại phân bón giả, kém chất lượng tràn lan; việc quản lý chất lượng phân bón trong nước còn bị buông lỏng; để duy trì sản xuất ổn định và phát triển, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung các biện pháp kiện toàn tổ chức nhân sự, đổi mới công tác  quản lý, điều hành, đào tạo con người, đầu tư mua sắm, cải tiến thiết bị- công nghệ, tiết giảm chi phí sản xuất ;  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công ty đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo, lao động giỏi, tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Tiếp tục khẳng định và giữ vững thương hiệu phân lân Văn Điển, đảm bảo sức khỏe, đời sống, việc làm , thu nhập và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ.

    Kết quả, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tổng doanh thu 5 năm giai đoạn 2015-2019 đạt 4.572 tỷ đồng, bình quân 914,4 tỷ đồng/năm. Lợi nhuận trong cùng giai đoạn đạt 300,644 tỷ đồng, bình quân 60,128 tỷ đồng/năm.

    Đây cũng là kết quả của Phong trào thi đua Sáng kiến- Sáng tạo- Tiết kiệm chi phí giai đoạn 2015-2020.

    Cụ thể có55 ý tưởng sáng tạo của ĐVCĐ; số đề tài sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất là 49 sáng kiến. Có thể kể một số sáng kiến điển hình trong giai đoạn này:

     Năm 2015: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống mương tuần hoàn, hệ thống xử lý khí và nước tuần hoàn lò cao bằng xyclon, tháp hấp thụ, sữa vôi. Làm mát nước tuần hoàn bằng giàn trao đổi nhiệt, giá trị làm lợi trên 9,4 tỷ đồng/năm

     Năm 2016  : + Thiết kế chế tạo và lắp đặt silo chứa xi măng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân và tiết kiệm chi phí cho sản xuất, GTLL 740 triệu đồng.

 + Thiết kế hệ thống cấp xi măng tự động cho các máy ép Ab, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, GTLL trên 350 triệu đồng.

    Năm 2017:  Chế tạo và lắp đặt HT phễu chứa, sàng than và băng tải chuyển than lên các phễu lò cao thay cho công tác cấp than, sang than cho lò cao bằng thủ công, từ đó đã cơ giới hóa công tác cấp than vào lò cao, GTLL là 534 triệu đồng.

    Năm 2018-2019 có 3 sáng kiến có GTLL là 1,9 tỷ đồng:

 + Chế tạo và lắp đặt hoàn thiện hệ thống cấp liệu vào các lò cao: A bánh ép được chuyển lên phễu, cân định lượng bằng cân Loadcell điện tử, xe goòng được gắn thêm động cơ điện

 +  Chế tạo và lắp đặt hoàn thiện hệ thống băng tải, phễu chứa để chuyển Ab từ bãi nguyên liệu vào lò cao

 +  Chế tạo và lắp đặt thay thế các van xả liệu lò cao bằng băng tải có gắn động cơ giảm tốc

     Cũng trong giai đoạn này, Có 17 Bằng LĐST đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng; tổng số tiền làm lợi do sáng tạo, sáng kiến cải tiến Kỹ thuật 5 năm trên 18 tỷ đồng.

Khen thưởng cho tập thể,và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

    Tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Hương Lan, Thường trực HĐTĐ Công ty công bố Quyết định của Tổng giám đốc Công ty khen thưởng cho 13 tập thể,và 11 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Phú Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh, quản trị và Phong trào thi đua Sáng kiến- Sáng tạo- Tiết kiệm chi phí của Công ty. Phong trào đã tập hợp được trí tuệ của đội ngũ người lao động phat shuy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất hàng chục tỷ đồng; giúp sản phẩm phân bón của Công ty luôn duy trì được chất lượng tốt, có thương hiệu; được vinh danh TOPTEN hàng Việt nam được người tiêu dùng yêu thích nhiều năm qua.

    Đồng thời Chủ tịch Nguyễn Phú Cường kêu gọi đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong thời gian tới tiếp tục phát huy tính lôi cuốn của phong trào, có nhiều cá nhân, tập thể điển hình hơn nữa, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 phát triển sâu rộng trong toàn Công ty.

    Hưởng ứng tích cực phát động thi đua của Tập đoàn HCVN và của Công ty phát động, Công đoàn và đội ngũ người lao động Công ty cam kết trong 5 năm tới, 2020-2025, phấn đẫu mỗi năm có ít nhất 20 ý tưởng sáng tạo; đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty, phấn đấu mỗi năm có từ 10-15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở lên được áp dụng vào sản xuất kinh doanh;

    – Thực hiện tốt phong trào tham gia đóng góp ủng hộ quỹ ASXH tập đoàn HCVN, quỹ TTXH; không ngừng chăm lo phát triển đời sống vất chất, tinh thần, văn hóa-TDTT cho NLĐ .

    –  Phấn đấu xây dựng có từ 10  tập thể đơn vị, tổ sản xuất và có từ  10 cá nhân trở lên đạt danh hiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 2020-2025. 

   – Công ty và các tổ chức đoàn thể  Công ty xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi động, hiệu quả thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty,  thực hiện sơ kết,  tổng kết các phong trào thi đua để khen thưởng, động viên  kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trần Bản

Nguồn :tapchicongthuong.vn

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Công...

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông...

Kỹ thuật thâm canh lúa ở miền Trung bằng phân bón Văn Điển

    Có thể ví cây lúa vụ Hè Thu ở miền Trung như...

Phân bón Văn Điển: Thương hiệu đậm dấu ấn nơi vùng đất Tuyên Quang

    Cây trồng được bón phân Văn Điển lá dày, xanh sáng bóng,...