Bản tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 5 năm 2024

09/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 2024.TB tuyển -1 trang – T5 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

29/10/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  2023.TB tuyển -1 trang -T10.2023 – up – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo tuyển lao động

09/03/2021

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển. Địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ,...

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 10 năm 2020

08/10/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thông báo tuyển dụng – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 3 , tháng 4

03/04/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bản tin tuyển dụng tháng 3 ,tháng 4 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 12 – THÁNG 1/2020

11/12/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 3. Thông báo tuyển dụng -09.12.2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 10 , THÁNG 11

24/10/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo tuyển lao động tháng 10 , tháng 11 năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG THÁNG 5 , THÁNG 6

09/05/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 3. Thông báo tuyển dụng – 06.5.2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2