Bảng Giá Phân Bón

Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ngày 24 tháng 10 năm 2019 

28/10/2019

Hà Nội , ngày 24 tháng 10 năm 2019    Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn...

Chi tiết

Bảng sửa đổi , bổ sung báo giá công ty ( ngày 13 tháng 06 năm 2019 )

25/06/2019

Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn Điển do Công ty chúng tôi sản xuất , cụ...

Chi tiết

Bảng Giá Phân Bón Văn Điển ( ngày 3 tháng 5 năm 2019 )

03/05/2019

Hà Nội , ngày 03 tháng 05 năm 2019    Kính gửi : Quý Khách Hàng Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm phân bón Văn...

Chi tiết