Mô hình trình diễn

Phân đa yếu tố NPK Văn Điển cho SX chè VietGAP

16/01/2019

Thường xuyên bón phân chuyên dụng Văn Điển, năng suất chè sẽ cao hơn 2-3 lần… Các Cty chè ở Phú Thọ đều “kết” phân bón Văn Điển Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Viện KHKT Nông...

Chi tiết

Hiệu quả bón phân Văn Điển cho cây lạc

16/01/2019

Lạc là cây công nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi, ngoài ra còn có ý nghĩa về cải tạo đất do lạc khả năng cố định đạm (khả năng cố định đạm cao nhất trong các cây họ đậu)....

Chi tiết

Tổng kết mô hình bón phân Văn Điển cho cây chè ở Phú Thọ

16/01/2019

Trong 2 năm 2011 – 2012, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Chè, Viện KHKTNLN Miền núi phía Bắc đã hợp tác với Cty Phân lân Nung chảy Văn Điển tiến hành thực nghiệm bón phân chuyên dụng Văn...

Chi tiết

Bón phân Văn Điển năng suất chè tại Yên Bái tăng 15%

16/01/2019

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, bón phân Văn Điển trong 5 vụ liên tiếp, năng suất chè tăng 15% so với ô đối chứng. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (Viện Khoa học Nông nghiệp...

Chi tiết