Tin nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CV đến số 997

07/09/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao KQ giao dich co phieu CV den so 9970002 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV giải trình đã khắc phục xong ý kiến ngoại trừ của KTĐL tại BCTC năm 2021

05/08/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT SO 4510001 – Giải trình khắc phục ý kiến ngoại trừ của KTĐL 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022 đã được kiểm toán

27/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BC tai chinh den 30-6-2022 da kiem toan0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 428 CBTT BC tinh hinh quan tri CTy 6 thang dau nam 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

BCTC QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG 2022

19/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quy 2 & 6 tháng – năm 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép 15/07/2022

15/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi cung cap vat tu – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC

13/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 397 CBTT Kys Hop dong kiem toan 20220001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV số 187 CBTT Chào mua cổ phiếu ông Nguyễn Ngọc Thạch

05/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 387 CBTT Chao mua co phieu Ô Nguyen Ngoc Thach – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 381 CBTT vv chi trả phần còn lại cổ tức năm 2021

01/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 381 CBTT vv chi tra phan con lai co tuu nam 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo số 59A : Thông báo về việc đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

21/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 59A_về việc đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 30