Tin nội bộ

CBTT về tình hình quản trị Công ty 2022

30/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT Bao cao tinh hinh Quan tri Cty 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

BCTC quý 4 và cả năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy IV va ca nam 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV so 53 BCTT về ký hđ kiểm toán BCTC năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT về kết luận thanh tra Thuế 2021

13/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Công bố thông tin bất thường về KL thanh tra Thuế 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo giá vận chuyển lô hàng 1100 tấn sản phẩm phân Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia

26/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo giá vận chuyển lô hàng 1100 tấn sản phẩm phân Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo giá vận chuyển sản phẩm Lân xuất khẩu đi Busan/Hàn Quốc

19/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo giá vận chuyển sản phẩm Lân xuất khẩu đi Busan/Hàn Quốc – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 1800 tấn sản phẩm lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia

09/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá vận chuyển sản phẩm Lân đi Malaysia – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

 Thư mời tham gia báo giá vận chuyển sản phẩm phân bón năm 2023 khu vực phía Bắc

07/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời tham gia báo giá vận chuyển sản phẩm phân bón năm 2023 khu vực phía Bắc – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp dịch vụ vận chuyển phân bón năm 2023

02/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so cung cap Dv VC – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 32