Tin nội bộ

Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022 Công ty đã chi nhưng cổ đông chưa đến làm thủ tục nhận

22/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Danh sách các cổ đông chưa nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022  ; Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm...

Chi tiết

CV số 304 CBTT về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

15/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 304 CBTT thuc hien quyen co dong nhan co tuc 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 5 năm 2024

09/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 2024.TB tuyển -1 trang – T5 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV số 277, 279 giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

02/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 279, 277 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Điều lệ Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển

24/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Dieu le Cong ty CP PLNCVD 23-04-2024 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

24/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : TB so 270 CBTT Thông báo thay đổi nhân sự – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024

23/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240424 – VAF – CV so 269 CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I năm 2024

19/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20240419 – VAF – Bao cao Tai chinh Quy I nam 2024 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 248 CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 sửa đổi, Bổ sung

17/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 248 CBTT tai lieu hop DHCD 2024 sua doi, bo sung – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 45