Tin nội bộ

CV CBTT so 347 Chốt Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022

24/05/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV CBTT so 347 chot DS co dong nhan co tuc nam 2022 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 305 CBTT

08/05/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 305 CBTT  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý I 2023

20/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230419 – VAF – Bao cao tai chinh Quy I nam 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức

16/04/2023

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2023; tại Đền Hùng, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã tham dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Tập đoàn Hóa chất...

Chi tiết

Biên bản – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230414 – VAF – CBTT ve BB – NQ hop DHDCD thuong nien 2023  – Trân trọng cám ơn !       ...

Chi tiết

Chương trình & tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 bổ sung

12/04/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20230112 – VAF – Chuong trinh & Tai lieu hop DHDCD 2022 bo sung – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Thư mời nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh “Quảng bá thương hiệu Phân bón Văn Điển bằng hình thức quảng cáo thuê tấm lớn”

24/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thừ mời nộp hồ sơ quảng bá thương hiệu Phân bón Văn Điển bằng hình thức quảng cáo tấm lớn” – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT số 179 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023

21/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20230321 – VAF – Tai lieu hop DHDCD 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá 500 tấn lân xuất khẩu đi cảng Busan/Hàn Quốc

20/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời báo giá 500 tấn lân xuất khẩu đi cảng Busan/Hàn Quốc – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT so 173 QĐ vv Ký kết hợp đồng với người liên quan

17/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :   CBTT so 173 QD vv Cty ky ket voi nguoi lien quan – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 34