Báo cáo quản trị

CBTT Báo cáo thường niên năm 2023

20/03/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 185, BCTN so 184 CBTT – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV số 77 CBTTBC tình hình quản trị công ty năm 2023

29/01/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 77 CBTTBC tinh hinh Quan tri Cong ty niem yet nam 2023  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự

04/08/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự Ô Thắng Phó TGĐ – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2023

27/07/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tinh hinh Quan tri CTy 6 tháng nam 2023 (ban rut gon)  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên 2022

09/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT về tình hình quản trị Công ty 2022

30/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT Bao cao tinh hinh Quan tri Cty 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV so 443 Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

27/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 443 Ban cung cap thong tin ve Quan tri Cty Ky bao cao 6 thang nam 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 428 CBTT BC tinh hinh quan tri CTy 6 thang dau nam 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 135 CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

14/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 135 CBTT Bao cao thuong nien nam 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 131 CBTT Thay đổi giấy chứng nhận DK DN PLVD

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 131 CBTT ve thay doi giay chung nhan DKDN0001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 5