Báo cáo quản trị

CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự

04/08/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 505 Thông báo thay đổi nhân sự Ô Thắng Phó TGĐ – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2023

27/07/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tinh hinh Quan tri CTy 6 tháng nam 2023 (ban rut gon)  – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên 2022

09/03/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT về tình hình quản trị Công ty 2022

30/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT Bao cao tinh hinh Quan tri Cty 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV so 443 Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

27/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 443 Ban cung cap thong tin ve Quan tri Cty Ky bao cao 6 thang nam 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 428 CBTT BC tinh hinh quan tri CTy 6 thang dau nam 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 135 CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

14/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 135 CBTT Bao cao thuong nien nam 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 131 CBTT Thay đổi giấy chứng nhận DK DN PLVD

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 131 CBTT ve thay doi giay chung nhan DKDN0001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao so 03 BC tinh hinh quan tri cty 20210002 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  BC so 81 HĐQT tinh hinh quan tri Cty 6 tháng đầu năm 2021 – bản rút gọn – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 5