Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tinh hinh Quan tri CTy 6 tháng nam 2023 (ban rut gon) 

– Trân trọng cám ơn !  

Bài viết liên quan

CV số 488 CBTT Vv Công ty ký kết PLHD với người liên quan

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV...

BCTC quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 trước kiểm toán

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240718...

Số 460 PLVD-CBTT HĐ kiểm toán

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HĐ...

CV số 351 CBTT TB vv chi trả cổ tức

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV...