Tin cổ đông

Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022 Công ty đã chi nhưng cổ đông chưa đến làm thủ tục nhận

22/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Danh sách các cổ đông chưa nhận tiền cổ tức từ năm 2014 đến năm 2022  ; Thông báo về việc nhận tiền cổ tức từ năm...

Chi tiết

CV số 304 CBTT về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

15/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 304 CBTT thuc hien quyen co dong nhan co tuc 2023 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV số 277, 279 giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

02/05/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 279, 277 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển: Sản xuất kinh doanh khả quan, chia cổ tức cao hơn dự kiến

24/04/2024

    Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch, trong đó có mức chi...

Chi tiết

CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

24/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : TB so 270 CBTT Thông báo thay đổi nhân sự – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024

23/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240424 – VAF – CV so 269 CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 248 CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 sửa đổi, Bổ sung

17/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 248 CBTT tai lieu hop DHCD 2024 sua doi, bo sung – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 230 CBTT chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024

10/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 230 CBTT Dai hoi co dong thường nien 2024 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CBTT Ứng viên bầu bổ sung TV Ban Kiểm Soát

10/04/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT Ứng viên bầu bổ sung TV BKS – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Giải trình biện pháp lộ trình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

28/03/2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20240328 – VAF – Giai trinh bien phap lo trinh khac phuc CK bi kiem soat – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 16