Tin cổ đông

CBTT số 127 về ngày đăng kí cuối cùng

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT so 127 ve Ngay dang ky cuoi cung – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 126 chào mua cổ phiếu công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 126 Chao mua cong khai Co phieu cua Ô Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thông báo giao dịch Cổ phiếu Bà Phạm Thị Hoàng Yến

03/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thong bao giao dich co phieu B Pham Thi Hoang Yen – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thông báo số 105 về ngày chốt danh sách để thực hiện quyền của cổ đông

01/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thong bao 105 về ngày đăng ký cuối cùng tham dụ họp ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 106 về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT 106 vv Tổ chức ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Công văn số 99 CBTT Chào mua Công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

28/02/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 99 CBTT Chao mua cong khai co phieu O Nguyen Ngoc Thach – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

11/01/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 23 CBTT ve KQ Kiem toan NN nam 2020 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp phân Supe lân giàu các loại

15/12/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thu moi Bao gia cc Phan Supe lan giau – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công văn số 840

12/11/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 840_ngày 12.11.2021 về CBTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  BC so 81 HĐQT tinh hinh quan tri Cty 6 tháng đầu năm 2021 – bản rút gọn – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 4 5 13