Tin cổ đông

CV so 247 Công bố thông tin Chào mua cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

29/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Cv so 247 CBTT Y kien danh gia khuyen nghi doi voi de nghi chao mua co phieu Ong Nguyen Ngoc Thach – Trân trọng cám...

Chi tiết

Công văn số 246 CBTT Diễn giả tình trạng kiểm toán bị kiểm soát

29/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 246 CBTT Giai trinh dua ra bien phap va lo trinh khac phuc tinh trang kiem toan bi kiem soat – Trân trọng cám...

Chi tiết

Điều lệ công ty năm 2022

26/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Điều lệ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công văn số 240 CBTT ĐHCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 240 CBTT DHDCD thuong nien nam 2022 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

CV so 233 CBTT Chào mua cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

22/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 233 CBTT Chao mua co Phieu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 202 Bổ sung tài liệu phục vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 202 vv Bổ sung tài liêu phục vụ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

CV so 191 CBTT vv Chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

07/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 191 CBTTvv Chao mua cong khai co phieu Ong Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV CBTT số 182 Thông Báo mời Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 182TB mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu đi kèm – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của TVHĐQT Phạm Thị Hoàng Yến

28/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao KQ giao d co phieu cua Ba Pham Thi Hoang Yen – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 169 CBTT Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021

23/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 169 CBTT ve Thong bao Tam ung co tuc 2021 lan 10001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 4 13