Tin cổ đông

CV so 53 BCTT về ký hđ kiểm toán BCTC năm 2022

18/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : HD KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CBTT về kết luận thanh tra Thuế 2021

13/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Công bố thông tin bất thường về KL thanh tra Thuế 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 3 2022

20/10/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20221019.Bao cao KQ hoat dong kinh doanh Quy III nam 2022 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CV đến số 997

07/09/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao KQ giao dich co phieu CV den so 9970002 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC

13/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 397 CBTT Kys Hop dong kiem toan 20220001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV số 187 CBTT Chào mua cổ phiếu ông Nguyễn Ngọc Thạch

05/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 387 CBTT Chao mua co phieu Ô Nguyen Ngoc Thach – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 381 CBTT vv chi trả phần còn lại cổ tức năm 2021

01/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 381 CBTT vv chi tra phan con lai co tuu nam 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo số 59A : Thông báo về việc đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

21/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thông báo số 59A_về việc đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV số 347 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện Quyền cổ đông

21/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv so 347 CBTT ve Ngay dang ky cuoi cung thuc hien Quyen Co dong – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

20/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 4 15