Tin cổ đông

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

11/01/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 23 CBTT ve KQ Kiem toan NN nam 2020 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp phân Supe lân giàu các loại

15/12/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thu moi Bao gia cc Phan Supe lan giau – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công văn số 840

12/11/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 840_ngày 12.11.2021 về CBTT – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  BC so 81 HĐQT tinh hinh quan tri Cty 6 tháng đầu năm 2021 – bản rút gọn – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2020

08/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 537 CBTT vv Chi trả cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020

28/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Công văn số 418 CBTT – Điều lệ Công ty PLVĐ 2021

24/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn 418 CBTT – Điều lệ Cty PLVD 2021 – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về thay đổi, bầu mới chủ tịch HĐQT

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 406 CBTT Thay đổi, bầu mới Chủ tịch HĐQT.sign – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18/05/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 407 HĐQT – Báo cáo CBTT BB cuộc họp, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công ty CP Phân lân Văn Điển: Năm 2021, phấn đấu doanh thu đạt 780 tỷ đồng

17/05/2021

    Đó là chỉ tiêu được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phân lân Văn Điển  tổ chức ngày 17/5. Tham gia đại hội có 9 cổ đông có mặt và uỷ quyền,...

Chi tiết

1 2 3 4 5 6 14