Tin cổ đông

CV so 191 CBTT vv Chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

07/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 191 CBTTvv Chao mua cong khai co phieu Ong Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV CBTT số 182 Thông Báo mời Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 182TB mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu đi kèm – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của TVHĐQT Phạm Thị Hoàng Yến

28/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao KQ giao d co phieu cua Ba Pham Thi Hoang Yen – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CV so 169 CBTT Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2021

23/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 169 CBTT ve Thong bao Tam ung co tuc 2021 lan 10001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 127 về ngày đăng kí cuối cùng

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT so 127 ve Ngay dang ky cuoi cung – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 126 chào mua cổ phiếu công khai của ông Nguyễn Ngọc Thạch

08/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT so 126 Chao mua cong khai Co phieu cua Ô Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thông báo giao dịch Cổ phiếu Bà Phạm Thị Hoàng Yến

03/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thong bao giao dich co phieu B Pham Thi Hoang Yen – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thông báo số 105 về ngày chốt danh sách để thực hiện quyền của cổ đông

01/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thong bao 105 về ngày đăng ký cuối cùng tham dụ họp ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

CBTT số 106 về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CBTT 106 vv Tổ chức ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Công văn số 99 CBTT Chào mua Công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

28/02/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 99 CBTT Chao mua cong khai co phieu O Nguyen Ngoc Thach – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

1 2 3 4 5 6 15