Báo cáo tài chính

CV giải trình đã khắc phục xong ý kiến ngoại trừ của KTĐL tại BCTC năm 2021

05/08/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT SO 4510001 – Giải trình khắc phục ý kiến ngoại trừ của KTĐL 2021 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022 đã được kiểm toán

27/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : BC tai chinh den 30-6-2022 da kiem toan0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

BCTC QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG 2022

19/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quy 2 & 6 tháng – năm 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy I nam 2022 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

03/03/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh da kiem toan 31-12-202 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 & cả năm 2021

20/01/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh Quy IV nam 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Công bố thông tin về Kết luận KTNN về kiểm toán BCTC năm 2020

11/01/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 23 CBTT ve KQ Kiem toan NN nam 2020 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

BCTC quý 3 và 9 tháng 2021

18/10/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Q3 & 9 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV giải trình LN sau thuế quý 2 & 6 tháng 2021 tăng giảm 10% so với cùng kỳ

11/08/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv số 616 Giải trình lợi nhuận sau thuế – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021

10/08/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính soát xét tại ngày 30-6-2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 9