Thông tin khác

Chương trình tháng 3 biên giới: Hoạt động an sinh xã hội hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023

06/03/2023

Ngày 04/3/2023, trong khuôn khổ hoạt động của chương trình khởi động Tháng Thanh niên, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh...

Chi tiết

Báo giá vận chuyển lô hàng 1200 tấn lân xuất khẩu đi cảng Hải Phòng

27/02/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi Bao gia lo 1200 tan – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển 500 tấn Lân xuất khẩu đi cảng Busan/Malaysia

03/02/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi bao gia vc lo 500 tan – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển lô hàng 825 tấn sản phẩm lân xuất khẩu đi cảng Klang/Penang , Malaysia

01/02/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thu moi bao gia vc lo 825 tan – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Thư mời báo giá vận chuyển 900 tấn Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia

10/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Thu moi bao gia 10-01-2023 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời vận chuyển 500 tấn Lân xuất khẩu đi cảng Busan/Hàn Quốc

06/01/2023

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi bao gia 06-01-2023 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Báo giá vận chuyển lô hàng 1100 tấn sản phẩm phân Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia

26/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo giá vận chuyển lô hàng 1100 tấn sản phẩm phân Lân xuất khẩu đi cảng Klang/Malaysia – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo giá vận chuyển sản phẩm Lân xuất khẩu đi Busan/Hàn Quốc

19/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo giá vận chuyển sản phẩm Lân xuất khẩu đi Busan/Hàn Quốc – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

 Thư mời tham gia báo giá vận chuyển sản phẩm phân bón năm 2023 khu vực phía Bắc

07/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thư mời tham gia báo giá vận chuyển sản phẩm phân bón năm 2023 khu vực phía Bắc – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Hồ sơ yêu cầu cung cấp dịch vụ vận chuyển phân bón năm 2023

02/12/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Ho so cung cap Dv VC – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 21