Thông tin khác

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép 15/07/2022

15/07/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Thu moi cung cap vat tu – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

20/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV so 345 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

CV so 331 CBTT Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu

10/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV so 331 CBTT De nghi chao mua cong khai co phieu – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Ý kiến đánh giá, Khuyến nghị đối với đề nghị chào mua công khai CP của Ô Nguyễn Ngọc Thạch

01/06/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  cong bo thong tin so 311t0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Cv số 285 CBTT Chào mua cổ phiếu Ông Nguyễn Ngọc Thạch

23/05/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :    CV so 285 CBTT Chao mua co Phieu Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép inox

20/05/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  thu moi sat thep inox0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thông báo kết quả chọn nhà cung cấp vật tư băng tải

18/05/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  chon nha cung cap bang tai0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thư mời báo giá cung cấp vật tư băng tải

11/05/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : thu moi bang tai0001 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Thư mời cung cấp vật tư sắt thép

09/05/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :   thu moi sat thep0001 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Thư mời vận chuyển 250 tấn phân bón đi cảng Penang, Malaysia

27/04/2022

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Thư mời vận chuyển 250 tấn phân bón đi cảng Penang, Malaysia – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

1 2 3 20