Tài liệu nghị quyết

Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020

28/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Công văn số 515 CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ động nhận cổ tức năm 2020 – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Công bố thông tin Công văn số 290

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 290, Nghị quyết số 30, TB 33 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về Biên bản – Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Kết quả ĐHCĐ – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 bằng tiền

10/06/2020

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tam ung co tuc bang tien nam 2019 lan 1 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin về kết luận của KTNN

22/11/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Cong bo thong tin ve ket luan KTNN – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT, BKS và trưởng ban KS

26/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  –  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cong bo thong tin thay doi thanh vien HDQT, BKS và TBKS – Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Nghị Quyết, Biên Bản, kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

25/04/2019

Hà Nội , Ngày 25 tháng 04 năm 2019  – Xin mới quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Nghi quyet, bien ban hop DHDCD thuong nien 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

18/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 1 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Bổ Sung)

17/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Tai lieu hop DHDCD 2019 – Trân trọng cám ơn !    ...

Chi tiết

Thông báo tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân Lân nung chảy Văn Điển 2019

18/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : scan0036 – Trân trọng cám ơn !        ...

Chi tiết

1 2 3