Báo cáo quản trị công ty năm 2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao so 03 BC tinh hinh quan tri cty 20210002

– Trân trọng cám ơn !  

Bài viết liên quan

CV so 230 CBTT chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV...

CBTT Ứng viên bầu bổ sung TV Ban Kiểm Soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CBTT...

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển: Nâng cao nghiệp vụ hoạt động công đoàn

    Là doanh nghiệp với bề dày hơn 60 năm hoạt động sản...

Giải trình biện pháp lộ trình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 20240328...