Báo cáo tài chính

BCTC quý 3 và 9 tháng 2021

18/10/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Q3 & 9 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

CV giải trình LN sau thuế quý 2 & 6 tháng 2021 tăng giảm 10% so với cùng kỳ

11/08/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Cv số 616 Giải trình lợi nhuận sau thuế – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2021

10/08/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính soát xét tại ngày 30-6-2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021

20/07/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng năm 2021 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

17/06/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :CV so 478 CBTT ky hop dong kiem toan – Trân trọng cám ơn !   ...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2021

19/04/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 – Trân trọng cám ơn !  ...

Chi tiết

Bổ sung thông tin BCTC

30/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Bo sung thong tin trinh bay tren BCTC01 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2020

29/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo thường niên 2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020

09/03/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31-12-2020 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 & năm 2020 (trước kiểm toán ĐL)

21/01/2021

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 4 va nam 2020 (truoc kiem toan DL) – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

1 2 3 9