Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 30-6-2019

16/08/2019

–  Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :Báo cáo tài chính soát xét – 6 tháng 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 & 6 tháng 2019

20/07/2019

– Mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : CV số 461 Giải trình lợi nhuận sau thuế ; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

04/07/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019

18/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao tai chinh quy 1 2019 – Trân trọng cám ơn ! ...

Chi tiết

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

12/04/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Bao cao thuong nien nam 2018 .  – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính 31-12-2018 ( đã được kiểm toán )

22/03/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu Báo cáo tài chính 31-12-2018 !  – Trân trọn cám ơn !...

Chi tiết

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 vào năm 2018

16/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Giai trinh loi nhuan sau thue quy 4.2018 tang giam 10% so voi cung ky 2017 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2018 (trước kiểm toán)

16/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao quyet toan quy 4 va nam 2018 – truoc kiem toan.pdf – Trân trọng cấm ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017 (đã đính chính lại theo CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018)

12/02/2019

Vui lòng nhấn link sau để xem tài liệu 1. Công văn đính chính thông tin đã công bố số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo.pdf 2. Báo cáo Thường niên năm 2017 (...

Chi tiết

Công bố kết luận của thanh tra thuế thời kỳ thanh tra năm 2017 của Cục thuế TP Hà Nội

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu : /Data/upload/files/Ket luan thanh tra Thue 2017 kem cong bo thong tin va QD thanh tra(1).pdf Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

1 2 3 4 5 9