Báo cáo tài chính

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 vào năm 2018

16/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : Giai trinh loi nhuan sau thue quy 4.2018 tang giam 10% so voi cung ky 2017 – Trân trọng cám ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2018 (trước kiểm toán)

16/02/2019

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao quyet toan quy 4 va nam 2018 – truoc kiem toan.pdf – Trân trọng cấm ơn ! ...

Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017 (đã đính chính lại theo CV số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018)

12/02/2019

Vui lòng nhấn link sau để xem tài liệu 1. Công văn đính chính thông tin đã công bố số 478/CBTT-PLVĐ ngày 15/5/2018: /Data/upload/files/CV 478 dinh chinh thong tin da cong bo.pdf 2. Báo cáo Thường niên năm 2017 (...

Chi tiết

Công bố kết luận của thanh tra thuế thời kỳ thanh tra năm 2017 của Cục thuế TP Hà Nội

17/01/2019

Mời nhấn vào link sau để đọc tài liệu : /Data/upload/files/Ket luan thanh tra Thue 2017 kem cong bo thong tin va QD thanh tra(1).pdf Trân trọng cám ơn...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3/2018

17/01/2019

Mời nhấn link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh quy 3-2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018

17/01/2019

Mời nhấn Link sau để xem tài liệu 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 6 tháng đàu năm 2018: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh da kiem toan soat xet 6 thang dau nam 2018(1).pdf 2. Giải...

Chi tiết

Giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 2.2018 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Giai trinh loi nhuan sau thue quy 2_2018 giam so voi quy 2_2017.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 (trước kiểm toán)

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh quy 2-2018 .pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1-2018

17/01/2019

Vui lòng nhấn Link sau để đọc tài liệu: /Data/upload/files/Bao cao tai chinh quy 1-2018.pdf Trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

Công bố thông tin v/v: Giải trình số liệu thay đổi thông tin trên BCTC năm 2017 đã được kiểm toán

17/01/2019

Xin mời quý vị nhấn Link sau để đọc tài liệu : /Data/upload/files/Giai trinh cong bo thay doi thong tin tren BCTC nam 2017 da duoc kiem toan.pdf Xin trân trọng cảm ơn !...

Chi tiết

1 2 3 4 5 6 9