Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  20240424 – VAF – CV so 269 CBTT ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm

– Trân trọng cám ơn !

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển dụng lao động tháng 5 năm 2024

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu : 2024.TB...

CV số 277, 279 giải trình biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

– Xin mời quý vị nhấn vào link sau để đọc tài liệu :  CV...